Tervetuloa 17.11. Kaupunkiaktivismi-työpajaan – kaupunkisuunnittelu, sosiaalinen media ja avoin data

Aika: 17.11.2015 klo 8.45-12.00

Paikka: Kaupunkisuunnittelun kohtauspaikka Laituri, Narinkka 2, Helsinki

Kaupunkilaiset toimivat omien ja yhteisten elinolojen hyväksi yhä moninaisemmin tavoin aktivisteina, omaehtoisella toiminnalla. Tässä kehityksessä julkisen hallinnon kannattaa ja lopulta täytyy olla mukana. Millaiset ajattelun, toiminnan ja normien muutokset tai muut asiat auttaisivat kaupunkiaktivisteja ja hallintoa toimimaan entistä paremmin yhdessä hyvän kaupunkielämän edistäjinä?

Tervetuloa työpajaan edistämään kaupunkiaktivistien ja hallinnon välistä vuoropuhelua, tunnistamaan ja tuomaan esiin koettuja ongelmakohtia ja edistyssykäyksiä ja muodostamaan konkreettisia ehdotuksia jatkotoimiksi!

Ehdotukset teemaryhmissä, kommentteja ja sparrausta raadilta

Työpajassa työstetään ehdotuksia kolmessa teemaryhmässä: kaupunkisuunnittelu, sosiaalinen media ja avoin data. Ryhmissä käsiteltävät kysymykset (alla) täydentyvät osallistujien kiinnostusten mukaan.

Ryhmät esittelevät ehdotuksensa pajassa raadille, joka kommentoi ehdotuksia niiden toteutettavuuden kannalta ja sparraa toimeenpanoa. Raati koostuu teemojen eturivin asiantuntijoista: Timo Hämäläinen (kaupunkiaktivisti, mm. Urban Helsinki), Heikki Mäntymäki (viestintäpäällikkö, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto), Mikko Aho (virastopäällikkö, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto), Tanja Lahti, (projektipäällikkö, Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki Region Infoshare), Jaakko Korhonen (Open Knowledge Finland) ja Otso Kivekäs (Helsingin kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu).

Ohjelma

8.45 Kahvia ja aamupalaa tarjolla
9.00 Tervetuloa! Johdatus työpajaan
9.20 Työskentely teemaryhmissä
10.40 Tauko
10.55 Tervehdys InTransit-hankkeesta, Mikko Fritze, Goethe Institut
11.00 Ryhmien töiden esittely, raadin kommentit ja yhteinen keskustelu
11.55 Kiteytykset jatkotoimista
12.00 Tilaisuus päättyy

Työryhmät

Kaupunkisuunnittelu

Miten aktivismit voivat auttaa hallintoa suunnittelemaan hyvää kaupunkia? Millaisin periaattein ja käytännöin hallinto voi hyödyntää aktivistien intoa ja kapasiteetteja esimerkiksi vaihtoehtosuunnitelmien laatimisessa? Millainen olisi aktivistien ja hallinnon voimavarat ihanteellisesti yhdistävä suunnitteluprosessi? Esillä mm. Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmän hyödyntämisestä kiitosta saanut Koskelan sairaala-alueen suunnittelu. Millaisia muita hyviä esimerkkejä jo on ja miten eri tahot voisivat niitä hyödyntää?

 Sosiaalinen media

Miten hallinto voi ottaa somessa järjestäytyneet ryhmät huomioon yhteistyökumppaneina ja osallisina? Miten purkaa kulttuurisia ja muita esteitä somen saamisessa hallinnon toimijoiden monipuoliseksi työvälineeksi? Millaisia toimintatapoja somea aktiivisesti käyttävät ryhmät ovat todenneet toimiviksi? Esillä mm. Espoon kaupungin, Espoon alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukiryhmä -Facebook-yhteisön ja järjestöjen yhteistyö turvapaikanhakijoiden auttamisessa. Millaisia muita hyviä esimerkkejä jo on ja miten eri tahot voisivat niitä hyödyntää?

 Avoin data

Minkä datasettien avaaminen auttaisi haktivisteja kehittämän kaupunkilaisten ja hallinnon toimintaa entistä paremmin helpottavia palveluja? Toimiva palvelu tarvitsee kolme tahoa: datan tarjoajan, sovelluskehittäjät/haktivistit sekä käyttäjät. Millaisia – keiden muodostamia – kolmiota olisi hyödyllistä saada aikaan? Miten hallinto voisi tukea ja hyödyntää haktivismia entistä paremmin? Millaisia välittäjätahoja olisi hyödyllistä kehittää (vrt. Yhteismaa ry, Hukkatila ry, ”yhden luukun viranhaltijat”)? Esillä mm. datademo.fi-työssä käytetty toimintatapa, jossa haktivistit rikastivat demokratian edistämistä ilman, että heillä olisi teetetty mittavasti ilmaista työtä (vrt. sovelluskehityskilpailut). Millaisia muita hyviä esimerkkejä jo on ja miten eri tahot voisivat niitä hyödyntää?

Ilmoittautuminen

Ilmoittauduthan 11.11. mennessä täällä.

Järjestäjät

Työpajan järjestää Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana -hanke yhteistyössä Helsingin kaupungin ja Espoon kaupungin kanssa.

Lisätietoja

Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana -hankkeen tutkijat Pasi Mäenpää ja Maija Faehnle, yhteystiedot täällä.

Kaupunkiaktivismit – mistä on kysymys? Katso kaupunkiaktivismi-blogista esimerkkejä aktivismeista, käsitteiden määrittelyjä, aiheen taustoitus ja materiaalikokoelma.

Tervetuloa myös Kaupunkiaktivismi-Facebook-ryhmään!

IMG_2800a

Advertisement

Aktivismiopintopiirissä uusia jäseniä, valmistumisiloa ja kurssi-ideointia

Uudet jäsenet tutkivat kaupunkiviljelyä ja sosiaalisen median käyttöä

Aktivismiopintopiiri on laajentunut yhdeksänhenkiseksi. Viimeisimpänä mukaan ovat tulleet Krista Willman, Tuuli Lehtonen ja Pilvi Nummi.

Krista tekee Tampereen yliopistolla ympäristöpolitiikan väitöskirjaa uudenlaisesta, kaupunkitilaa haltuun ottavasta kaupunkiviljelystä. Kiinnostus on erityisesti asukaslähtöisen viljelyn erilaisissa organisoitumistavoissa ja siinä, kuinka bottom-up- ja top-down-hallinta voivat kohdata.

Syyskuisen Kaupunkiaktivismi-ohjausryhmän kokouksesta sai alkunsa keskustelu, jonka tuloksena täsmentyi tavoite tehdä Espoosta sosiaalisen median käytön edelläkävijäkaupunki Suomessa ja miksei Euroopassakin. Tuuli löytyi Espoon kaupungin kumppaniksi auttamaan tämän tavoitteen toteuttamista graduntekijänä. Sosiologian alaan kuuluvassa gradussa kartoitetaan somen käytön nykytilaa ja lupaavia kehittämissuuntia Espoon ja mahdollisesti myös Helsingin kannalta.

Some-tematiikkaa käsittelee myös Pilvi yhdyskuntasuunnittelun väitöskirjassaan Aalto-yliopistolle. Tarkastelussa on somen käyttö kaupunkisuunnittelussa ja sen kehittäminen muun muassa itseorganisoituvan toiminnan kannalta. Tuuli ja Pilvi selvittävät molemmat myös laskennallisten menetelmien mahdollisuuksia kaupunkien somen käytön viemisessä kerrassaan uudelle tasolle. Some on virkatyössä usein vasta tiedotuskanava, mutta mitä se voisi olla parhaimmillaan?

Piirin ensimmäinen opinnäyte valmistui, seuraajaa sparrattiin loppusuoralla

Opintopiirin ensimmäinen valmistuja Johanna Laukkanen kertoi 21.10.2015 piiritapaamisessa kokemuksia opinnäytteensä valmistumisvaiheesta. Proaktiivista kaupunkisuunnittelua käsittelevä muotoilun opinnäyte Yes in our backyard! – Facilitating proactive citizen participation in urban planning ilmestyi alkusyksystä ja Johannan osana sitä organisoima vaihtoehtosuunnitelma aiemmin kesällä. Palaute kummastakin on ollut pitkälti kiittävää. Opinnäyte on poikinut uutta yhteistyötä kaupunkiaktivistien välillä ja työ teemojen parissa tulee jatkumaan. Johanna saa maisterin todistuksen Creative Sustainability -koulutusohjelmasta marraskuussa. Onneksi olkoon!

Pian valmistuu myös Salla Nurmisen sosiologian gradu ruokapiireistä. Sallan työ tuo uutta tietoa mm. ruokapiiritoiminnan koetuista vetovoimatekijöistä, siihen osallistumisen motiiveista ja toiminnan poliittisen ulottuvuuden monitahoisuudesta. Pohdimme mm. yhteisöllisyyden eroja erityyppisissä ruokaverkostoissa ja sitä, miten Sallan käsitelöytö buycotting – boikotoinnin oiva vastakäsite – kääntyisi suomeksi. Salla lupasi kertoa työstään myös tässä blogissa sitten työn valmistuttua.

Kaupunkiaktivismikurssia suunnitellaan nyt – ideat tervetulleita!

Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston ensi kesän opetusohjelmassa on kaupunkiaktivismiaiheinen kurssi, jonka Maria Linko järjestää osana Kaupunkiaktivismi-hanketta. Kurssin sessioihin voi osallistua Helsingissä ja Lahdessa ja kenttätöitäkin tehdä niin pääkaupunkiseudulla kuin Lahdenkin seudulla.

Maaria esitteli kurssisuunnitelman ensimmäisen luonnoksen. Kurssin tavoitteena on mm. saada opiskelijat kehittämään omaa luovaa potentiaaliaan kaupunki-ilmiöiden havainnoimisessa ja kehittämisessä. Ajatus on, että opiskelijat paneutuvat kurssityönä johonkin aktivismiin siihen konkreettisesti osallistumalla. Opiskelu voisi olla tiedon yhteistuottamista: opiskelijat tuottaisivat tekemisen yhteydessä tietoa yhdessä (muiden) aktivistien kanssa.

Tieto voitaisiin tuottaa esimerkiksi videoblogeiksi. Tavoitteena on valmistella työt niin, että niiden tuloksille on mahdollisimman hyvin myös käyttöä esimerkiksi hallinnon, kansalaistahojen tai vaikka yritystenkin toiminnassa tai ainakin niitä palvelevassa tutkimuksessa. Yksi työ voisi esimerkiksi tuottaa somen hyödyntämisestä tietoa, jota Pilvi hyödyntäisi opinnäytteessään ja Tuulikin, jos se gradun aikatauluun vielä sopii.

Kaupunkien, valtion, kansalaistoimijoiden ja yritysten edustajat, millaisiin aktivismiesimerkkeihin tai aiheisiin paneutumisesta opiskelijavoimin olisi teille hyötyä? Millaiset ja minkä muotoiset tulokset kurssilta olisivat kaikkein hyödyllisimpiä? Mikä tekisi kaupunkiaktivismikurssista niin houkuttavan, että haluaisit itsekin osallistua? Kaikki ideat ja kommentit kurssin valmisteluun ovat hyvin tervetulleita, erityisesti konkreettiset ehdotukset! Niitä voi kertoa alla kommenttikentässä, suoraan Maarialle (etunimi.sukumimi@helsinki.fi) tai Kaupunkiaktivismi-Facebook-ryhmässä.