Materiaaleja

1. HANKKEEN JULKAISUT
2. HANKKEEN ESITYKSIÄ 2016 – 2017
3. TYÖPAJOJA JA OHJAUSRYHMÄKOKOUKSIA
4. HANKKEEN ESITYKSIÄ 2015
5. VÄLINEITÄ
6.
OPPAITA JA TIETOLÄHTEITÄ
7. MUITA JULKAISUJA

1. HANKKEEN JULKAISUT

Mäenpää, P., Faehnle, M. 2017. Kaupunkiaktivismi – ratkaisuja itseorganisoituvan kaupunkiyhteisön hallintaan. Kvartti 2/2017.

Faehnle, M. & Mäenpää, P. 2017. Neljäs sektori murtaa ja rakentaa kuntien hallintoa. Kuntademokratiaverkoston blogi 15.2.2017.

Mäenpää, P. & Faehnle, M. 2017. Civic activism as a resource for cities. Helsinki Quarterly 1/2017, 68-81.

Mäenpää, P. & Faehnle, M. 2017. The fourth sector is reconstructing the society. Yimbycon blog post 5, yimbycon.com.

Mäenpää, P., Faehnle, M. & Lehtonen, T. 2016. Laiturilla ruodittiin Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmää: ”Jälkistalinistinen hirviö” vai suunnittelukeskustelun uudistaja? Yhdyskuntasuunnittelu 54:4.

Faehnle, M., Immonen, H., Mäenpää, P., Nylund, M., Träskman, T. 2016. Jakamistalous ja verotus: Eväitä yhteiskunnalliseen keskusteluun. Arcada Working Papers 4/2016.

Faehnle, M., Immonen, H., Mäenpää, P., Nylund, M., Träskman, T. 2016. Jakamistalous ja verotus – Mahdoton yhtälö? Sitra 22.9.2016.

Mäenpää, P. & Faehnle, M. 2016. Kaupunkiaktivismi voimavarana. Kvartti 3/2016, 16-33.

Aktivismiopintopiiriläisten valmistuneita opinnäytteitä

Harjunen, Jutta. 2016. Miten asuinyhteisöä tehdään ryhmärakennutetussa kerrostalossa? Yhteisöllinen asuminen postmodernina yhteisöllisyytenä ja tilallisena kysymyksenä. Pro gradu, Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos.

Laukkanen, J. 2015. Yes in our backyard! – Facilitating proactive citizen participation in urban planning. Master’s Thesis in Design, Creative Sustainability Programme, Aalto School of Arts, Design and Architecture.

Nurminen, Salla. 2016. Ruokapiiri – väylä maistuvampaan ruokaan vai kollektiiviseen vaikuttamiseen? Tapaustutkimus Elävä maa -luomupiiristä. Pro gradu, Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos.

Turunen, M. 2016. Väriä seinään ja väkeä kaduille – kaupunginosaliikkeiden toiminta ja tavoitteet. Pro gradu, Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos.

2. HANKKEEN ESITYKSIÄ 2016 – 2017

Aktivismi, vertaisverkostot ja jakamistalous – mahdollisuuksia tulevaisuuden kunnille. Esitys Kuntademokratiaverkoston tapaamisessa Miten kuntalainen ja hallinto kohtaavat onnistuneesti – kansalaisaktivismi kuntien mahdollisuutena 7.6.2017.

Urban civic activism in the Helsinki Metropolitan Region. Presentation at Temporary 6.6.2017.

Urban civic activism in the Helsinki Metropolitan Region. Presentation at Otaniemi Free Space 17.5.2017

Kaupunkiaktivismi – kohti hybridihallinnointia. Esitys Kaupunkitutkimuksen päivillä 27.4.2017.

Kaupunkiaktivismi visioita ja työkaluja kaupunkikehityksen suuntaajille. Esitys Helsingin yliopiston Tilapioneerit-kurssilla 26.4.2017.

Kaupunkiaktivismi  työkaluja ja visioita Keravalle. Esitys Keravan kaupungin Kreava-hankkeen avausseminaarissa 10.4.2017.

Jakamistalouden pohjoismainen malli. Esitelmä Sosiologipäivillä Tampereen yliopistossa 23.3.2017.

Civic engagement 3.0 in urban planning. Esitys Aalto-yliopiston Participatory planning -kurssilla 23.3.2017.

Kaupunkiaktivismi − työkaluja ja visioita kaupungeille. Esitys Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelman loppuseminaarissa 21.3.2017.

Jakamistalouden pohjoismainen malli. Esitys Jakamistalouden pohjoismainen malli -seminaarissa 8.3.2017.

Kaupunkiaktivismi ja uudet toimijat. Etäluento Åbo Akademissa 21.2.2017.

Aktivismitietopankki – välineitä avuksi kaupunkilaisten ja hallinnon hyvään kohtaamiseen. Esitys Suomen ympäristökeskuksessa 17.2.2017.

Urban civic activism and attractive city. Esitys Kaupungistumisen ajurit – Miltä Suomi näyttää 2039? -seminaarissa 2.2.2017. Tilaisuuden kooste täällä.

Yhteistoimintatalouden sääntely ja verotus. Esitys VTT:n Yhteistoimintatalouden tulevaisuutta etsimässä -seminaarissa 18.1.2017.

Neljäs sektori yhdyskuntasuunnittelun kentällä. Esitys YTK:n pitkällä kurssilla 12.1.2017.

Asemanseudut verkostokaupungin julkisena tilana. Esitys HESA-SAFAN Asema ja kaupunki -seminaarissa 2.12.2016

”Miten niin oikeudet, ympäristöhän on meidän?” Esitys Kulttuuriympäristön neuvottelupäivillä 16.11.2016.

Kaupunkiaktivismi ja uudet toimijat. Esitys Pääkaupunkiseudun kaupunkisuunnittelun ja rakennusvalvonnan Karavaani-tapaamisessa 10.11.2016.

Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmä uutena kansalaistoimijana. Esitys keskustelutilaisuudessa 1.11.2016: Kansalaisaktivismi ja kaupunkisuunnittelu: Case Lisää kaupunkia Helsinkiin. Katso myös Salla Laaksosen ja Merja Porttikiven esitys Kansalaisliikkeen organisoituminen Facebookin admin-keskustelujen kautta: case Lisää kaupunkia Helsinkiin ja tilaisuuden kooste Kaupunkiaktivismi-sivulla ja Yhdyskuntasuunnittelu -lehdessä

Jakamistalouden pohjoismainen malli? Esitys Sosiaalipolitiikan päivillä Turussa 27.10.2016.

Kaupunkiaktivismi julkisen vallan ja perinteisen järjestötoiminnan haastajana
. Esitys Espoon keskuksen Osallisuusfoorumi-asukasfoorumissa 27.10.2016.

Civic activism – Reconstructing cities by solidarity economy. Solidarity Economy and Civic Activism – Cases from Malaysia and Finland, 17 October, 2016, Tiedekulma, Helsinki.

Vuorovaikutteinen suunnittelu ja kansalaisyhteiskunnan muutos. Luento Helsingin yliopiston kurssilla Taajama- ja virkistysalueiden metsien hoito 10.10.2016.

Kansalaisaktivismi ja vaikuttamisen muutos. Esitys Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton valtakunnallisessa koulutustapahtumassa Kuopiossa 8.10.2016.

Kohti itseorganisoituvaa kaupunkia. Esitys Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusviraston Helsinkiläinen kerrostalo -seminaarissa 18.8.2016.

Civic activism is reconstructing the society – Tools for discussing self-organized cities.  Presentation at YIMBYcon, 12 August, 2016, Helsinki.

Aktivismi ja kaupunki -seminaari 6.6.2016:
Ohjelma
Tiedote: Kaupunkiaktivismi haastaa julkisen vallan ja uudistaa markkinoita

Kaupunkiktivismi-hankkeen esitys: Kohti aktivismin ja hallinnon hyvää kohtaamista

Tilaisuuden tallenne Helsinkikanavalla: osa 1 ja osa 2

Presentation  in conference on Urban Culture Activism: Experiences of St Petersburg and Helsinki. St Petersburg 13.5.2016

Kaupunkiaktivismi kaupunkien voimavarana -kurssi Avoimessa yliopistossa:
Kurssityöt

Luentoja:
Kaupunkiaktivismi kaupunkien voimavarana: johdatus kurssin tematiikkaan
(9.5.2016)
Demokratia-ajattelusta voimavara-ajatteluun – hallinto mukaan
aktivismien aikakaudelle
(12.5.2016)

Jakamistalouden ulottuvuudet ja kaupunkivaikutukset (verkkoluento)

Ruoka-aktivismi: miten ohittaa S ja K, seurustella ja voida hyvin? (verkkoluento)

Esitykset Kaupunkitutkimuksen päivillä 28.4.2016:

Kaupunkiaktivismi ja neljäs sektori: toimintatutkimuksen tuloksia
Jakamistalouden ulottuvuudet ja kaupunkivaikutukset

Esitys Siltamäki-Suutarila-alueen asukastilaisuudessa 21.4.2016

Luento Julkinen tila kaupungin luonnonvarana 29.3.2016, Kaupunkitutkimuksen johdantokurssi, Helsingin yliopisto

Esitys Jakamistalous ja verotus, Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 2.3.2016

3. TYÖPAJOJA JA OHJAUSRYHMÄKOKOUKSIA

Ohjausryhmän kokous 23.5.2017
Diat

Some-data kaupunkisuunnittelijan apuna – data-analyysit ja vuorovaikutus -työpaja 1.2.2017
Ohjelma
Blogijuttu
Raportti
Esitykset:
Kaupunkiaktivismi-hanke: Miten some voi palvella kaupunkisuunnittelua?

Susa Eräranta: Some suunnittelijan arjessa – kokemuksia, vinkkejä ja kehittämistarpeita
Mika Rantala: Mitä some antoi suunnittelutyöhön Tehtävä
Leppävaarassa -hankkeessa?

Pilvi Nummi: Sosiaalinen media tietolähteenä

Vuokko Heikinheimo: Sosiaalinen media paikkatiedon lähteenä
Espoon kaupungin some-ohjeet: http://www.espoo.fi/some (sivun alalaidassa)

Ohjausryhmän kokous 17.1.2017
Diat
Muistio

Kehityssykäyksiä kaupunkiaktivismeilla: välineitä käytäntöön -työpaja 9.11.2016 Keskusteleva kaupunki -seminaarissa Vantaan kaupungintalolla: Diat ja tuloskooste

Ohjausryhmän kokous 5.9.2016
Diat
Muistio

Ohjausryhmän kokous 14.1.2016
Diat
Muistio

Lahen aktiivien tapaaminen 26.11.2015
Ohjelma kutsussa
Kaupunkiaktivismi-hankkeen esitys
Muistio

Kaupunkiaktivismi-työpaja 17.11.2015 – Kaupunkisuunnittelu, sosiaalinen media ja avoin data
Ohjelma kutsussa
Diat
Raportti

Tuloskoosteet silmäilyversiona blogijutussa, tarkemmin luettavaksi pdf-tiedostoina: kaupunkisuunnittelu – SWOT, kaupunkisuunnittelu – ehdotukset ja kommentit, some – ehdotukset ja kommentit, avoin data -ehdotukset ja kommentit

Neljäs sektori kuntien kumppanina -työpaja Demokratiapäivänä 13.10.2015
Ohjelma kutsussa
Pia Haakana: Asukkaiden Lappeenranta ja neljäs sektori

Kaupunkiaktivismi-hankkeen ja Kuntasäpinää 2015 -hankkeen diat

Muistio

Ohjausryhmän kokous 15.9.2015
Diat
Muistio

Kaupunkiaktivismi-työpaja 18.5.2015 – Välittäjät, normit ja jakamistalous

Ohjelma
Muistio

Kaupunkiaktivismi-hankkeen johdantoesitys

Haaga-Helian hanke Sharing City – Helsinki as a forerunner in sharing economy

Arcadan Jakamistalous – urbaanin osallistumisen ja kansalaisaktivismin uusi muoto -hanke: video ja esittelyartikkeli

Jenni Selosmaan alustus Jakamistalous-ryhmässä

Ohjausryhmän kokous 10.3.2015

Diat

Muistio

4. HANKKEEN ESITYKSIÄ 2015

Esitys 18.12.2015 Vantaan osallisuusverkoston tapaamisessa

Esitys 15.12.2015 Helsingin kulttuurikeskuksen Teematiistai-tapaamisessa

Esitys 3.12.2015 Espoossa Tutkijaverkoston seminaarissa Jakamistalous ja kaupunkiaktivismi

Esitys 25.11.2015 Metropolitutkimusseminaarissa Jakamistalous, kaupunkiaktivismi ja kaupunkilaiset

Esitys 25.11. Talentumin Kestävät kaupunkiympäristöt 2015 -seminaarissa

Esitys 28.10.2015 Avoin ja joukkoistava kaupunki -seminaarissa

Luento 28.9.2015 vuorovaikutteisesta suunnittelusta Helsingin yliopiston kurssilla Taajama- ja virkistysalueiden metsien hoito

Esitys 23.9.2015 Vuotalolla Sadonkorjuun galleriatapaamisessa

Esitys 1.9.2015 Helsingin yliopiston ja kumppanien Haasteena lähiö -aluekehittämiskurssilla Maunulassa

Esitys 11.5.2015 Kaupunkitutkimuksen päivien Legitiimi kaupunki -työryhmässä

Esitys 11.5.2015 Just sustainabilities: re-imagining e/quality, living within limits -työpajassa SYKEssä:  Citizens in urban development – intercultural and activist perspectives from the Helsinki Metropolitan Region

Esitys 24.4.2015 Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen Kaupungin liikerytmit -seminaarissa

Hankkeen esittelydiat ja esittelyposteri 5.2.2015 Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelman kick-off-seminaarissa

5. VÄLINEITÄ

Kekseliäs kaupunginosa -tarkistuslista avuksi paikallisten voimavarojen tunnistamiseen

Artova-malli – työkalu omaehtoisten itseohjautuvien ryhmien avuksi

Esimerkki Getting to Yes -käytännön soveltamisesta – salliminen helpompaa kuin kieltäminen

Positive Deviance -menetelmä aktiivien voimavarojen tunnistamiseen

Lean Urbanism -projektin työkaluissa mm. The Lean Scan, väline paikallisten hyödyntämättömien mahdollisuuksien ja hyödyntämättömyyden syiden tunnistamiseen

Sharing cities toolkit – välineitä, oppaita, esimerkkejä avuksi monenlaiseen jakamiseen ja kaupunkien kehittämiseen jakamistalouden kannalta. Mm. How to share -opaskokoelma, Transition Online Sharing – verkkokoulutussarja, politiikkasuositukset Policies for Shareable Cities -julkaisussa (US), Sharing city plan for Los Angeles

Participation Compass –  joukkoistamiskeinojen valintapalvelu, mukana myös tapausesimerkkejä

Workshop Bank – vinkkejä yhteistyömenetelmistä

Tartu verkkoon – itsearviointityökalu verkostotoimijoille

DIY Development Impact & You, Practical Tools to Trigger & Support Social Innovation  – tookit on how to invent, adopt or adapt ideas that can deliver better results

Vapaaehtoistoiminnan työkalupakki (Espoon vapaaehtoisverkosto)

Shape My City Toolkit – toimintamalliesimerkkejä Torontosta

DIY Creative placemaking toolbox

Kansalaisten kultturiosaamisten kartoitus – esimerkki Vancouverista: Skills inventory – Cultural Map

Tilojen käyttöön ottoa ja paikkojen luomista tukevia palveluita:  Varaamo, Reusing Dublin, Open Poplar, Map Your City, Teem

6. OPPAITA JA TIETOLÄHTEITÄ

Opas kaupunkiaktivismiin – uutta kaupunkikulttuuria luomaan

Kokeilijan huoneentaulut (Kokeileva Suomi)

Kokeilevassa yhteiskehittämisessä avuksi Liikennekokeilijan opas

How to talk to civic hackers – a guide for public servants and people working inside government who want to connect with innovators and technologists outside of the bureaucracy

Public Service Design: A guide for the application of service design in public organisations – DIY-palveluiden käsikirja

Sparking the conversation in your community: A DIY guide to planning your own community wealth building summit – opas voi antaa vinkkejä erityisesti laajojen kokoontumisten järjestämiseen

Comoodle –  esimerkki monentyyppisten voimavarojen käyttöä auttavasta alustasta (Iso-Britannia, Kirklees), ”making the best use of our stuff, space and skills by lending things to each other and by sharing what we know”

Vinkkejä yhteisten tilojen luomiseen: How to welcome and engage people in community spaces

Osallisuuden edistäminen omaehtoista taloudellista toimeliaisuutta tukemalla: Barcelonan esimerkki kaupungin joukkoistetusta mukauttamisesta jakamistalouteen

Sharing City – opas kaupunkiorganisaatioilleja muille toimijoille jakamistalouteen mukaan lähtemiseen

The urban information toolkit – Enabling collaborative work around issues related to urban everyday life (Aalto-yliopisto)

A collection of Citizen Science guidelines and publications  (European Citizen Science Association)

Fasilitaattorin työkirja

Kaupunginosatoiminnan vinkkikokoelma (HELKA ry)

Apua yrityksen perustamiseen: Yrityksen perustaminen -ohjesivusto ja Yrityksen perustajan kiihdytyskaista Facebookissa

People Helping People – Esimerkkejä ja kokemuksia sosiaalisista innovaatioista ja niiden levittämisestä

101 Civic Ideas, Civic Voice Manifesto ja muuta brittiläisen Civic Voicen resurssikokoelmassa

Vapaaehtoiseksi seniorina -tietopankki

Opas pop-up-toripäivän järjestämiseen

Onnelliset taloyhtiöt – toimintavinkkejä aktivismiin taloyhtiötasolla

Viljellään kaupungissa – opas yhteisö- ja pienpalstaviljelmien perustamiseen Helsingissä

Kymmenen askelta kohti syötävää kaupunkia  – Incredible edible town!

Handbook – Creating space for sustainable food systems in urban communities – Practical approaches and examples for cities

Mediaseuranta järjestöissä – neuvoja toimintaan medioissa ja niiden kanssa

NESTAn suositukset kansalaisosallistumisen uudelleenajatteluun julkisten palvelujen tuottamisessa: Making the shift to ‘people powered’ services: a cross-government agenda ”Co-production and community participation should be built into the way that public services are designed and commissioned. By doing this we can open up many more services to benefit from additional community resource, as well as offering new ideas and models for service delivery.”

Protesteista kohti muutoksen aikaan saamista: How protests become successful social movements

Weltstadt-projektin esimerkkejä urbaanista kansalaistoiminnasta eri puolilta maailmaa

A Citizens Guide to Better Streets: How to Engage your Transportation Agency

Urban repair squad – Do-it-yourself infrastructure – A practical manual

Creating your own DIY street  – A simple guide

The open streets guide

How to get started in civic hacking

Pop-up-ravintolatoiminta Suomessa: Eviran ohjeistus, opinnäytetyö toiminnan lainsäädännöllisistä haasteista ja toiminnasta saaduista kokemuksista

Shareablen artikkelisarja jakamistaloudesta Helsingissä englanniksi

Lisää julkaisuja ja videoita kansalaislähtöisestä kaupunkikehittämisestä PPS:n (Project for Public Spaces) Lighter Quicker Cheaper -kokoelmassa. Ks myös PPS:n laajempi materiaalikokoelma.


7. MUITA JULKAISUJA

Pekka Sauri (2015). Julkishallinto ja sosiaalinen media.

Tovin arvo – aikapankki hyvinvoinnin edistäjänä.

Helsinki Beyond Dreams – kirja uudesta kaupunkikulttuurista ja sen muutosvoimista.

Mitä kaikkea tapahtuikaan – tarinoita kansalaistoiminnasta. Uusi paikallisuus -hanke, 2015.

Vapaaehtoistyö, talkootyö, naapuriapu – kaikki käy – Vapaaehtoistoiminnan koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän loppuraportti (2015).

Vapaaehtoistoiminnan kehittämisen esteet ja kehittämistarpeet (2014). Raportti kyselystä.

Joukkuepeliä paikallistasolla – Kaupunginosatoimijoiden verkostoituminen  (2013). Vertaileva selvitys kaupunginosayhdistyksistä ja kaupunkiliikkeistä ja niiden toimintatavoista. Näkökulmia mm. järjestötoiminnan murrokseen ja tekijöihin kaupunginosien menestymisen taustalla.

Järjestöjen tulevaisuus 2022, KSL Opintokeskus. Tarkastelua järjestöjen ja vapaamuotoisemman kansalaistoiminnan suhteesta.

Tyhjät tilat -julkaisu. Inspiraatiota ja ohjeistusta rakennusten käytön jatkamisesta ja uudistamisesta kiinnostuneille ja käytännön oppaaksi kaikille rakennusten käytön jatkamisesta ja uusiokäytöstä kiinnostuneille.

Tactical urbanism 1

Tactical urbanism 2 – Esittely CityLabin sivulla. Jatkona maaliskuussa 2015 ilmestyneessä kirjassa selvennetään myös, mitä tactical urbanism ei ole. Mukana on yhdessä kirjan arvioistakin esitelty Tactical Spectrum, jäsennys taktisen urbanismin toiminnoista sen mukaan, miten ne tarvitsevat tai eivät tarvitse hallinnon tukea tai hyväksyntää. Keväällä 2015 tactical urbanism puhutti myös New Yorkin MoMa-museon näyttelyn Unever growth: Tactcal urbanism for expanding megacities innoittamana.

Tactical urbanism 4 – Australia and New Zealand

We Own The City: Enabling Community Practice in Architecture and Urban Planning

Bottom-up urbanism – A survey of temporary use in Europe

 Läpikapitalisoitumisen rinnalla tapahtuu talouden sosiaalistuminen. Seuraava Erä, SITRA 2016.

Nordic labour markets and the sharing economy

Advertisement

6 kommenttia artikkeliin ”Materiaaleja

  1. Paluuviite: ”Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana” -tutkimushanke (2015-2016) käynnistyi | Urban Mill – Building IntenCity!

  2. Paluuviite: Ohjausryhmän starttikokouksessa tarkennettiin hankkeen tavoitteita ja työsuunnitelmaa | Kaupunkiaktivismi

  3. Paluuviite: Keskustelu aktivistien ja hallinnon kohtaamisesta käynnistyi työpajassa | Kaupunkiaktivismi

  4. Paluuviite: Työpajan tulokset julkaistu, toimijoiden hyvän kohtaamisen edistäminen jatkuu, tule mukaan! | Kaupunkiaktivismi

  5. Paluuviite: Tervetuloa 17.11. Kaupunkiaktivismi-työpajaan – kaupunkisuunnittelu, sosiaalinen media ja avoin data | Kaupunkiaktivismi

  6. Paluuviite: Aktivismiopintopiirissä uusia jäseniä, yhteisöllisiä työtiloja ja someanalytiikkaa | Kaupunkiaktivismi

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s