Miten aktivistit luovat lähiöiden elinvoimaa?

Muotoiluagenttien tapaamisessa 6.2.2015* keskusteltiin lähiöiden kehittämisestä ja yhtenä näkökulmana siinä asukkaiden aktiivisuudesta. Muotoiluagentit on avoin kaupunkien työntekijöiden verkosto, joka tarkastelee muotoilun merkitystä ja mahdollisuuksia kaupunkien kehittämisessä.

Lähiöiden kehittämisen yksi haaste on, että suunnitelmien ja niiden toteutuksen välinen aika voi venyä pitkäksi. Suunnittelun näkökulmasta asukkaiden aktiivisuuden merkitys korostuu tilanteissa, joissa suunniteltuja parannustoimenpiteitä, kuten puiston uudistamista, joudutaan odottamaan.

Helsingissä Kontulan Kalliopuiston suunnittelussa pohdittiin, voisivatko asukkaat esimerkiksi kaupunkiviljelyn kautta intoutua käyttämään ja elävöittämään aluetta saman tien eikä vasta sitten, kun puistosuunnitelman toteutus alkaa. Alueen elinvoimaisuutta edistävää tilan haltuun ottoa voi olla myös kirpputorikäytännön luominen. Esimerkiksi Aleksis Kiven kadulle on syntynyt sunnuntaikirpputoriperinne.

Myös yhteisesti hankitut tai tuotetut taideteokset voivat auttaa paikkojen elävöittämistä. Helsingissä Kannelmäkeen siirretty Unelma-taideteos on innoittanut paikallisia toimijoita järjestämään mm. Unelma-iltamat ja Lasten Unelma -tapahtuman. Espoossa Leppävaara-Seuran aktiivit saivat aikaan yhteisötaideprojektin, jossa Alberganesplanadin lippuaukio herätettiin henkiin uusilla lipuilla.

Muotoiluagenttien keskustelussa tunnistettiin tarve tehdä spontaani tilojen kehittäminen taiteen avulla nykyistä helpommaksi. Taideteosten aikaan saamisesta tulee helposti iso ja byrokraattinen prosessi. Vastaan tulee vastuukysymyksiä, esimerkiksi Leppävaarassa pohdittiin, voiko Leppävaara-Seura ottaa vastuun lipputankojen pitämisestä kunnossa jatkossa.

Millaisia muita esimerkkejä löytyy aktivistien aikaan saamista julkisten tilojen myönteisistä kehityssysäyksistä, taiteen, kirpputorien, tapahtumien, viljelyn tai jonkin muun avulla?

Mitä kaupungin toimijat voivat tehdä tukeakseen sitä, että asukkaat ottaisivat itse tiloja haltuun?

*Tapaamisessa alusti mm. Helsingin Lähiöprojektin projektipäällikkö Tero Santaoja. Tapaamisesta ja muotoiluagenteista lisää muotoiluagenttien Facebook-ryhmässä.

 

 

Advertisement